Кафедра комп'ютерних та інформаційних технологійНапрями підготовки студентів на кафедрі ком’ютерних та інформаційних технологій

На основі базової загальної середньої освіти

(після 9-го класу):

1. Прикладна математика

Галузь знань: 0403 "Системні науки та кібернетика".

Напрям підготовки: 6.040301 "Прикладна математика".

Спеціальність: 5.04030101 "Прикладна математика".

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст.

Кваліфікація: 3121 технік-програміст.

Термін навчання: 2 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти.

На базі молодшого спеціаліста (ІІПО, 1-2 курс):

Комп'ютерна інженерія

Галузь знань: 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка".

Напрям підготовки: 6.050102 "Комп'ютерна інженерія".

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр.

Кваліфікація: 3121 фахівець з інформаційних технологій.

Термін навчання: 1 рік 10 місяців на базі молодшого спеціаліста.

Форма навчання: денна.

На базі бакалавра (ІІПО, 5-й курс)

Комп'ютерна інженерія

Галузь знань: 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка".

Напрям підготовки: 6.050102 "Комп'ютерна інженерія"

Спеціальність: 7.05010201 "Комп'ютерні системи та мережі"

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст.

Кваліфікація: спеціаліст з комп'ютерних систем та мереж.

Спеціалізація: Комп'ютерні та інформаційні технології

Термін навчання: 10 місяців на базі бакалавра.

Форма навчання: денна

Заочна форма навчання. ІІПО (перепідготовка)

Комп'ютерна інженерія

Галузь знань: 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка".

Напрям підготовки: 6.050102 "Комп'ютерна інженерія"

Спеціальність: 7.05010201 "Комп'ютерні системи та мережі".

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст.

Кваліфікація: Спеціаліст з комп'ютерних систем та мереж.

Термін навчання: Термін навчання: 2,5 роки на базі вищої освіти

Форма навчання: заочна.

Фізика

Галузь знань: 0402 "Фізико-математичні науки".

Напрям підготовки: 6.040203 "Фізика" (за напрямами)

Спеціальність: 7.04020301 "Фізика" (за напрямами)

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст.

Кваліфікація: Фізик. Викладач фізики.

Термін навчання: 1 рік на базі вищої освіти.

Форма навчання: заочна.

Прикладна математика

Галузь знань: 0403 "Системні науки та кібернетика".

Напрям підготовки: 6.040301 "Прикладна математика".

Спеціальність: 7.04030101 "Прикладна математика".

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст.

Кваліфікація: Спеціаліст з прикладної математики. Викладач математики.

Термін навчання: 2,5 роки на базі вищої освіти.

Форма навчання: заочна.

Математика

Галузь знань: 0402 "Фізико-математичні науки".

Напрям підготовки: 6.040201 "Математика".

Спеціальність: 7.04020101 "Математика".

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст.

Кваліфікація: Спеціаліст з математики. Викладач математики.

Термін навчання: 2,5 роки на базі вищої освіти.

Форма навчання: заочна.

 

Напрям підготовки: 0801 "Математика".

Спеціальність: 7.080101 "Математика".

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст.

Кваліфікація: Спеціаліст з математики. Викладач математики.

Термін навчання: 1 рік на базі вищої освіти з математики.

Форма навчання: заочна.

Про умови вступу та навчання Ви можете дізнатися тут:

  Сторінка абітурієнта ІІПО

  Приймальна комісія ОНУ імені І.І. Мечникова

  Правила прийому у 2014 р.

   наверх