Кафедра комп'ютерних та інформаційних технологійВипускники кафедри:

Знання, отримані випускниками кафедри, дозволяють:

 • виконувати дослідницьку діяльність в галузях, що використовують методи прикладної математики й комп'ютерні технології;
 • створювати й використовувати математичні моделі процесів і об'єктів;
 • розробляти й застосовувати сучасні математичні методи й програмне забезпечення для рішення задач науки, техніки, економіки й керування;
 • використовувати інформаційні технології в проектно-конструкторській, управлінській і фінансовій діяльності;
 • розробляти математичне й програмне забезпечення ПК.

Випускники кафедри є фахівцями в галузях:

 • математичного моделювання складних науково-технічних задач;
 • розробці та проектуванні сучасних інформаційних систем та їх адмініструванні;
 • розробці та підтримці інформаційних вузлів Internet;
 • прикладного програмування:
  • розробка систем керування базами даних,
  • розробка інформаційних ресурсів в середовищі Web,
  • комп'ютерна графіка та дизайн.

На поточний час наші випускники працюють:

 • у технічних відділах банків МТБ та ПриватБанка;
 • мережними адміністраторами таких провайдерів, як «Тенет», та «Телематика»;
 • інженерами по забезпеченню якості ПЗ (Quality Assurance Engineer) компанії «Lohika» (http://lohika.com.ua/);
 • велика кількість випускників кафедри працює у відділі інформатизації університету та науково-дослідницьких лабораторіях ОНУ імені І.І. Мечникова;
 • інженерами у виробничо-комерційних комп’ютерних фірмах «Н-БІС», «ComputerLand», «Amigo» та ін.

   наверх